Is de BHV organisatie op orde?

Is de BHV organisatie op orde?

Hoe ziet de BHV organisatie er bij jullie op kantoor uit? Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld? Naast het feit dat BHV verplicht is, is het ook ontzettend belangrijk om te weten wie de leiding heeft en wat er gebeurt wanneer bepaalde personen afwezig zijn. Door verschillende rollen te verdelen kun je ervoor zorgen dat de BHV organisatie binnen jouw bedrijf op orde is.

1. Wijs de hoofd BHV’er aan

De hoofd BHV’er stuurt zijn of haar ‘ploegleiders’ aan. Stel er is bijvoorbeeld een grote brand, dan zal de hoofd BHV’er taken verdelen en het overzicht bewaren om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. De hoofd BHV’er is vaak iemand die van nature de leiding op zich neemt; en niet alleen op papier. Naast het geven van leiding in geval van incidenten, is de hoofd BHV’er ook verantwoordelijk voor het adviseren van het management op het gebied van BHV, het opstellen van begrotingen, het zorgen voor voldoende training, het maken van periodieke rapportages en het leiden van ontruimingsoefeningen.

2. Wijs de ploegleiders aan

Hoe groter het bedrijf waarin je werkt, hoe meer ploegleiders er waarschijnlijk aanwezig zijn. De ploegleider zorgt er in geval van een incident of calamiteit voor dat de acties gecoördineerd worden. Zo adviseert de ploegleider het hoofd BHV over mogelijke gevaarlijke situaties, adviseert deze bij het maken van de begroting, ondersteunt hij of zij het hoofd BHV in zijn of haar taken, regelt deze een opvangplaats na een ontruiming, treedt deze op als leidende figuur in het geval van ongevallen en draagt deze zorg voor de veiligheid van de BHV’ers. Er zijn vaak meerdere ploegleiders aanwezig zodat deze elkaars taken op kunnen vangen in geval van ziekte of vakantie.

3. Train voldoende BHV’ers

Daarnaast heeft iedere onderneming een x-aantal getrainde BHV’ers aanwezig die eerste hulp verlenen en zorg dragen voor het bestrijden van eventuele calamiteiten. Op de twintig a dertig medewerkers zijn er vaak twee BHV’ers aanwezig. Ook in geval van ziekte of vakantie moet er altijd een BHV’er aanwezig zijn. Zo verleent de BHV’er eerste hulp bij ongevallen, beperkt of bestrijdt deze brand, beperkt deze de gevolgen van ongevallen, helpt deze met het ontruimen van het gebouw en het alarmeren van de brandweer en meldt deze gevaarlijke situaties.

4. De receptie

Ook de receptie heeft een bijzondere rol wanneer het BHV betreft: vooral wanneer het om de communicatie gaat. De receptie is namelijk vaak verantwoordelijk voor het alarmeren in geval van een noodsituatie en neemt in geval van een evacuatie een lijst van alle aanwezigen mee.

Delen