Werken maakt gezonder

Werklozen kunnen beter aan de slag gaan met een betaalde baan in plaats van wachten tot zij zich gezond genoeg voelen. Binnnen zes maanden zullen zij zich lichamelijk en geestelijk beter voelen. 
 
Dit concludeert Merel Schuring, onderzoeker van het Erasmus MC. Schuring voerde haar onderzoek uit onder werkloze Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Het hervatten van betaald werk bleek al binnen zes maanden een positieve invloed te hebben op hoe gezond zij zich voelen.

Zij merkten dat ze zich lichamelijk beter voelden. Verder gaven ze aan beter te functioneren in hun sociale omgeving, waarbij zij zich minder beperkt voelen door emotionele of lichamelijke problemen. De grootste verbetering die de onderzochte groep aangaf was hoe zij zich geestelijk voelden na het hervatten van betaald werk.

Betere aanpak
Er zijn tot nog toe al vele manieren uitgeprobeerd om werklozen weer aan het werk te krijgen. Deze blijken echter onvoldoende effect te hebben. De conclusies uit de studie van Schuring lijken nu belangrijke aanknopingspunten te bieden voor een betere aanpak.

De afgelopen jaren ging men ervan uit dat een slechte gezondheid een belemmering vormt om te starten met een betaalde baan. Eén van de manieren om werklozen weer aan het werk te krijgen, richtte er zich daarom op om eerst de gezondheid van de werklozen te verbeteren.

Bron: Werken maakt gezonder, Nuzakelijk.nl 15 oktober 2010

Delen