Wat is een BHV-plan?

Wat is een BHV-plan?

Niemand zit er natuurlijk op te wachten, maar in ieder bedrijf kan zich eens een calamiteit voordoen. Bijvoorbeeld een brand, ongeval of andere noodsituatie. Juist op zo’n moment is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. De rol van BHV, bedrijfshulpverlening, speelt hierbij een grote rol. Wist jij namelijk dat eigenlijk in ieder bedrijf waar meer dan een persoon werkzaam is, er altijd een BHV’er aanwezig moet zijn? Daarbij dient in een BHV-plan vastgelegd te zijn hoe de bedrijfshulpverlening binnen jullie bedrijf geregeld is. Hebben jullie nog geen BHV-plan? Hieronder lees je meer over de opzet en vereiste inhoud.

Een BHV-plan: waar en wat

Vaak is het in geval van een calamiteit belangrijk om snel te handelen. Of het nu gaat om brand of een ongeval bijvoorbeeld. Maar in een noodsituatie kan ook paniek ontstaan, waardoor de situatie kan verergeren. Een goede voorbereiding op dergelijke situaties helpt dit te voorkomen. Een eerste stap is het opstellen van een BHV-plan. Door een vooropgesteld plan hoef je niet zelf over de te nemen stappen na te gaan denken tijdens een noodsituatie. Om te zorgen dat het BHV-plan ook toegepast wordt tijdens een calamiteit, is het belangrijk dat deze gemakkelijk en snel te vinden is. Een centraal punt binnen het bedrijf is vaak bij de receptie. Zorg ook dat er meerdere kopieën beschikbaar zijn.

Door middel van een BHV-plan kan aangetoond worden dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd. Erin vermeld zijn alle verantwoordelijken en taken, en de procedures die gevolgd dienen te worden bij een calamiteit. Een BHV-plan bestaat doorgaan uit de volgende onderdelen: de basisgegevens van het bedrijf en een beschrijving van de BHV-organisatie, een ontruimingsplan, de procedure bij een incident, de instructies bij een incident en een beschrijving van oefeningen. Hieronder vind je een toelichting op de belangrijkste onderdelen.

Basisgegevens van het bedrijf en een beschrijving van de BHV-organisatie

Het eerste gedeelte van een BHV-plan omvat bijvoorbeeld de bedrijfsgegevens, een beschrijving van het personeel en andere bezoekers, en gegevens over en plattegronden van het gebouw. Geef daarnaast aan wie er gecertificeerd BHV’er zijn, wanneer wie aanwezig is, en welke BHV-artikelen er zijn. Het is ook belangrijk aan te duiden waar deze zijn opgeborgen.

Een ontruimingsplan maken en ophangen

Evacuatie plan

Naast de plattegronden van het gebouw, dienen er ook ontruimingsplattegronden gemaakt te worden. Door de groene baan op de plattegrond te volgen kunnen de aanwezige personen zo snel mogelijk het pand verlaten indien nodig. Deze ontruimingsplattegronden moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn geplaatst in het gebouw, bijvoorbeeld bij de koffiehoek, kopieermachines, wachtruimten, toiletten en liften.

Procedure bij een incident

Om bij een incident te voorkomen dat de verkeerde beslissingen worden gemaakt, of de juiste worden overgeslagen, is het handig vooraf de procedure op papier te zetten. Zo heb je op dat moment een kant-en-klare beschrijving van de stappen die er genomen moeten worden. Voorbeelden zijn externe alarmering (brandweer bellen), interne alarmering (gebruik van alarminstallaties), alternatieve vluchtroutes wanneer de standaardroutes geblokkeerd zijn, beschrijving van de begeleiding van de aanwezigen naar de verzamelplaats en opvang na een calamiteit.

Instructies bij een incident

Na het beschrijven van welke stappen er genomen dienen te worden bij een incident, is het volgende aan te geven wie er verantwoordelijk is voor bepaalde taken. In principe ben je vrij in de indeling. Er dient in ieder geval beschreven te zijn welke verantwoordelijkheden de directie,  en de BHV’er(s) hebben.

Beschrijving van oefeningen

Om te voorkomen dat er paniek uitbreekt die leidt tot chaos of erger, is het belangrijk noodgevallen te oefenen. Door regelmatig te oefenen weten de betrokkenen en andere in het pand beter wat er verwacht wordt van ze in geval van een incident. In dit onderdeel van het BHV-plan kun je beschrijven welke instructies gegeven zijn voor een oefening, en bijvoorbeeld een evaluatieformulier.

Succes met het opstellen van je BHV-plan. Het kan overbodig lijken, maar kan echt levens redden in geval van een calamiteit!

Delen