Veel vrouwen in financieel kwetsbare positie

Ruim de helft van de vrouwen in Nederland bevindt zich in een financieel kwetsbare positie. Zeker drie miljoen vrouwen zijn niet in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. 
 
Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit in opdracht van Delta Lloyd Groep Foundation. Volgens de onderzoekers, die zich baseren op de landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lopen vrouwen daardoor vaak zonder het zelf te weten grote financiële risico’s.

Baan
Het probleem raakt vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Het gaat niet alleen om vrouwen in de bijstand of met een uitkering, maar ook om vrouwen met een betaalde baan. Zij kunnen onder meer in de problemen komen door een scheiding, werkloosheid, ziekte of het overlijden van hun partner. Bij een echtscheiding gaat een vrouw er bijvoorbeeld gemiddeld 23 procent op achteruit, aldus het onderzoek.

De meeste vrouwen (68 procent) hebben nog wel een goed overzicht over de huishoudelijke uitgaven. Maar van belastingen, pensioenen, verzekeringen en spaarrekeningen weten zij weinig af, stellen de onderzoekers. Door die gebrekkige kennis overzien zij onvoldoende de financiële gevolgen van bepaalde levenskeuzes. Zo beseffen te weinig vrouwen dat ze een kleiner pensioen opbouwen als ze korter gaan werken.

Niet zelfstandig
Bijna een derde van de financieel kwetsbare vrouwen (een miljoen) heeft weliswaar een betaalde baan, maar is economisch niet zelfstandig. Hun inkomen ligt onder het bijstandsniveau van 900 euro per maand. Zij werken vaak in een deeltijdbaan met een gemiddeld lager uurloon dan dat van mannen.
Bron: Veel vrouwen in financieel kwetsbare positie, Nuzakelijk.nl 14 oktober 2010

Delen