1 reactie

  1. banking offshore

    Het Arbeidshof van Luik besliste eind vorig jaar dat een werkgever het loon mocht terugvorderen voor de uren dat een van zijn werknemers op het werk had zitten tv-kijken en computerspelletjes had zitten spelen. In dat arrest van 22 oktober 2010 herinnerde het Arbeidshof van Luik aan de wet die bepaalt dat de betaling van een loon de tegenprestatie moet zijn voor daadwerkelijk verrichte arbeid… Er is dus het Arbeidshof van Luik dat de wet inriep die bepaalt dat de betaling van een loon de tegenprestatie moet zijn voor daadwerkelijk verrichte arbeid.

Reageren is niet mogelijk