Een andere manier van samenwerken: workforce management

Een andere manier van samenwerken: workforce management

De manier van samenwerken is de afgelopen jaren erg veranderd. Een voorbeeld hiervan is dat mensen vroeger niet de mogelijkheid hadden om thuis aan het werk gaan. Tegenwoordig is thuiswerken steeds normaler en wil iedereen graag een rooster dat goed gecombineerd kan worden met je privéleven. 

Veranderingen

De manier van samenwerken is erg veranderd. Tegenwoordig communiceren werknemers anders met elkaar als het gaat om zakelijk en privé. Privé wordt er veel gebruik gemaakt van social media en zakelijk wordt er vaak gecommuniceerd via de e-mail.

De digitalisering is de afgelopen jaren sterk toegenomen, steeds meer mensen maken hier gebruik van. Het gebeurt steeds vaker dat werknemers een groepsapp met z’n allen hebben op WhatsApp of een Dropbox-account hebben. Op Dropbox kan je bijvoorbeeld documenten of bestanden met elkaar delen. Dit kan een organisatierisico veroorzaken voor jouw bedrijf, want hierdoor kun je de regie verliezen over de uitwisseling van kennis en bestanden. Om dit te voorkomen moet jij eerst in actie komen.

Bedrijfssoftware

Het komt vaak voor dat de bestaande bedrijfssoftware niet aansluit op de verwachtingen van de werknemers. Dit zorgt ervoor dat er irritatie op de werkvloer ontstaat en daardoor functioneren werknemers minder goed. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de bedrijfssoftware niet optimaal wordt benut. Bij een bedrijfssoftware is het van belang dat het aansluit op de wensen en behoeftes van de gebruikers.

Bij het rooster maken spelen er een aantal factoren mee. Elk bedrijf wil namelijk een goede personeelsplanning. Wanneer een rooster handmatig wordt gemaakt is de kans op het maken van fouten groter. Vooral wanneer de planning aangepast moet worden door bijvoorbeeld ziekte of bij nieuwe werkzaamheden/projecten. Om deze reden moet de bestaande bedrijfssoftware flexibel zijn waardoor het gebruikersgemak groter wordt. Dit is een toegevoegde waarde voor de werknemers, maar uiteindelijk ook voor de klant.

Social software for workforce is een online roostersoftware waarin er een effectieve planning gemaakt kan worden. Daarnaast kan jouw organisatie de medewerkerstevredenheid en de klanttevredenheid met deze software verhogen. De software heeft verschillende functies, die je zelf kunt samenstellen. Bijvoorbeeld een werkrooster app, diensten kunnen er gemakkelijk in geruild worden en je kan automatisch een planning maken op basis van voor afgestelde randvoorwaarden.

Workforce

Excel

Vaak wordt er een rooster gemaakt met behulp van Excel of andere gemakkelijke en gratis planningstool. In het begin werkt dat prima, maar op een gegeven moment word je geconfronteerd met de beperkingen daarvan.

Delen