Is positieve discriminatie ook discriminatie?

Werkgevers die zeggen positief te discrimineren, bedoelen dat ze positieve acties nemen.

Die acties bestaan uit specifieke maatregelen om de nadelen die verband houden met één van de beschermde criteria – zoals geslacht of leeftijd – te voorkomen of te compenseren, met het oog op het waarborgen van een volledige gelijkheid. Dergelijke maatregelen kunnen uiteenlopend van aard zijn en een verschillende graad van intensiteit hebben. Ze kunnen de vorm aannemen van een gefocust diversiteitbeleid of van een begeleidingsprogramma om de kans op doorstroom en evenredige participatie te verbeteren.

Lees verder: Is positieve discriminatie ook discriminatie? Jobat.be maart 2011

Delen