De belangrijkste energiebronnen van onze aarde

De belangrijkste energiebronnen van onze aarde

Industrieën, voedselproducties, maar ook het opladen van je smartphone, allen maken gebruik van energie. Zonder een goede energietoevoer en energievoorraad, zal de maatschappij stil komen te liggen. We maken nog steeds gebruik van fossiele brandstoffen, maar de roep om schone en groene brandstoffen, neemt met de minuut toe. Met behulp van de wetenschap en moderne technieken, zullen we op zoek moeten naar een volledig duurzame manier van energieproductie. In dit artikel bespreken we de vier belangrijkste duurzame energiebronnen en hoe deze opgewekt worden.

Zonne-energie
Omdat er wel eens zorgen zijn, of de massaproductie van zonnepanelen wel zo duurzaam is als wat het oplevert, heeft de Universiteit van Utrecht daar onderzoek naar verricht. Uit dit onderzoeksrapport komt naar voren dat de uitstoot die de massaproductie van zonnepanelen veroorzaakt, teniet gedaan wordt, door de positieve effecten van zonnepanelen als duurzame energiebron. Er bleek uit dit onderzoek tevens, dat zonne-energie het goedkoopste en schoonste alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Niet iedereen heeft een dak ter beschikking om zonnepanelen of een zonneboiler op te installeren. Om alsnog gebruik te kunnen maken van zonne-energie, is het van belang dat je de juiste keuze voor een energiemaatschappij maakt.

Windenergie
Naast de overbekende ouderwetse windmolens, staan er in Nederland zo’n 2333 windmolens, die 2,4 miljoen huishoudens van windenergie voorzien. Een windturbine werkt simpel. In plaats van dat de turbine gebruik maakt van energie, gebruikt hij de wind voor het produceren van energie. De drie rotorbladen van de windmolen zetten de molen in beweging, waarna de rotor gaat bewegen en via een tandwielen systeem wordt de generator in beweging gezet.

Er zijn Nederlanders, zoals boeren, die een windmolen op hun land hebben staan. Voor de meesten is dit geen optie. Toch kan je genieten van windenergie, door de juiste groene energieleverancier te kiezen.

Bio-energie
Ook uit de aarde is energie te halen. En daarmee bedoelen we materiaal als tuinafval, hout, rioolslib, mest en plantaardig- en dierlijk vet. Energie uit organisch materiaal noemen we bio-energie. Normaal zou dit materiaal bestemd zijn als afval, maar doordat planten die voor de bio-energie gebruikt worden weer aangroeien, is dit een hernieuwbare energiebron. Het CBS heeft een rapport gepubliceerd waarin naar voren komt dat 70% van alle energie, in 2016 uit bio-energie bestond.

Bomen en planten nemen CO2 op. Als deze bomen en planten in een daarvoor speciaal gebouwde centrale worden verbrand, komt er energie vrij. Deze centrales moeten aan strenge eisen voldoen, omdat er bijvoorbeeld niet te veel broeikasgassen vrij mogen komen. De vrijgekomen bio-energie komt via het net weer bij de consument terecht.

Energie uit water
Vallend en stromend water kan zorgen voor water en energie. De kracht van het water zorgt ervoor dat een waterturbine in beweging gezet wordt. Deze is verbonden met een dynamo die elektriciteit opwekt. Omdat Nederland plat is, is waterenergie niet echt een optie. Toch onderzoekt Vandebron de mogelijkheid om ook hier waterenergie aan te bieden.

De keuze
Ondanks dat jezelf als particulier niet altijd zelf de mogelijkheden hebt om zelf duurzame energie op te wekken, kan je met energie vergelijken en een keuze te maken voor een groene energieleverancier er toch aan bijdragen. Bij Vandebron bijvoorbeeld als energieleverancier kan je zelf zien, waar en bij wie je energie vandaan komt.

Delen