Aandacht voor de RI&E

Aandacht voor de RI&E

Vorig jaar september werd speciale aandacht aan de RI&E besteed. Dat klinkt wel wat stoffig, maar is het niet. De komende wijzigingen in de Arbowet voorziet in een versterking van de rol van dit arbo instrument. Maar wat is het nu eigenlijk? RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hét instrument bij uitstek om na te gaan hoe het met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werkend Nederland is gesteld. Of de arbeidsomstandigheden wel zo optimaal zijn als we ze willen hebben. Want zo bekeken is die RI&E helemaal niet zo stoffig; ze is zo actueel als het maar zijn kan. Voor mens en bedrijf. En met een belangrijke rol voor de medezeggenschap.

De 5 W-s
En die medezeggenschapsraden stoeien daar nog wel wat mee. Hoe een RI&E aan te pakken? Wat kan? Hoe vindt dan controle op de naleving ervan? En houdt de medezeggenschap overzicht op? Voor mens en bedrijf?, een greep uit de vele vragen die over de RI&E gesteld worden. Een hulpmiddel hiertoe is de cyclus van de 5 W-s. Laten we deze nu eens koppelen aan de rechten van de OR zoals de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) deze verwoord:

  • De eerste W is die van Willen. Het gaat hier om de intentie om iedereen veilig, gezond en met oog voor welzijn te laten werken. Dat is allemaal niet zo moeilijk, maar daar begint het wel bij. Voor de OR is het van belang hierover geïnformeerd te worden (zoals artikel 31 WOR het zegt) of er zelf initiatieven in te nemen (artikel 23 WOR).
  • De tweede W is die van Weten. Hier komt de RI&E om de hoek kijken. Dit document is de barometer van de onderneming. Voor zowel de “harde” (machines, BPM) als de “zachte” kant (gedrag; e-mailcodes; pesten). Het gaat hier om een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. En deze valt onder het zwaarste recht dat de OR heeft – het instemmingrecht (artikel 27 WOR).
  • De derde W staat voor Wegen. Ofwel: controleren of de afspraken uit de RI&E worden nagekomen. Met een bijbehorend Plan van Aanpak. Hierover moet de OR altijd geïnformeerd worden.
  • De vierde W staat voor Werken. Ofwel: tussentijdse controle op de derde W. Een taak om veilig en gezond werken tussentijds ook nog eens bij te sturen als van gemaakte afspraken worden afgeweken. Bevorderende taken. Artikel 28 WOR.
  • En tenslotte de vijfde W: waken. Aan het einde van het jaar weten of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk hebben gewerkt. Volgens artikel 23 WOR kan de OR de RI&E en het Plan van Aanpak altijd op de agenda zetten. Goed ook om dat in combinatie te doen met het Sociaal Jaarverslag dat de OR, op grond van artikel 31b, moet krijgen.

SMART
Hel klinkt misschien een beetje clichématig, maar wie langs deze lijnen het arbobeleid volgt maakt het geheel écht SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En dat is nu precies wat de RI&E zo actueel en, vooral, leuk maakt voor mens en bedrijf. En dáár gaat het in medezeggenschap over.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Medezeggenschap of een OR cursus volgen? Neem dan contact op met MerlijnGroep.nl.

Drs. Her Grimbergen
Trainer, coach en adviseur MZ
Zakenpartner Merlijn Groep.

‘s-Hertogenbosch, 16 januari 2017

Delen